Utveckling och förändring

”Vad är det för terapi ni utövar – vilka metoder använder ni?” Den typen av fråga får vi ibland, och de första åren gjorde den mig lite ställd. Jag började för det mesta prata om ”kroppspsykoterapi”, ett ord som få kunde relatera till (eller hade väldigt olika idéer om vad det egentligen var). Det kändes problematiskt. Man skulle ju helst använda en metod, och allra helst skulle den förstås vara känd och lite ”inne”

Sanningen är att när det gäller metoder är vi tämligen fria agenter, jag och Per. Vi har snarast undvikit det som för oss känts som en fallgrop: att avgränsa verksamheten till en viss metod, som kanske inte skulle kunna utvecklas organiskt tillsammans med oss. Vi har förstås under vår egen resa snappat upp olika övningar och tekniker, och ett par av dem använder vi gärna i sitt befintliga format. Två exempel är frigörande andning och Byron Katies The Work – men det är varken de eller några andra specifika metoder eller verktyg som definierar vår verksamhet. Och det är faktiskt vår styrka.

När du kommer till oss får du inte en metod i knäet, ingen enda strategi som du förväntas tillämpa och använda. Vi vill att du ska bli nyfiken, och vi vill att du ska upptäcka dig själv inifrån. Vi vill att du ska lära känna dig själv tillräckligt väl för att din vardag ska bli din bästa ”metod”. Därför har vi samlat format, övningar, strukturer och tekniker som gör dig tydligare för dig. Men vi vill inte bara hjälpa dig att förändras genom att ge dig en metod – vi vill hjälpa dig att utvecklas genom att lära dig navigera i själva utvecklingsprocessen.

 

 

Skillnaden mellan förändring och utveckling är oftast inte tydlig i språket – men medan utveckling alltid innebär en förändring innebär förändringar inte alltid utveckling 🙂 Den som vill förändras kan ofta hitta verktyg för det. Gör så här, tänk så här. Ändra dig på det här sättet, tillämpa den här strategin. Om du gör det tillräckligt ihärdigt kommer det att bli en vana. Det kan fungera. Och det kan bli väldigt arbetsamt. Om du har tur kan du lägga en ny kunskapsbank till din befintliga, byta ut några destruktiva mönster mot mer konstruktiva, och så har du förändrats, förhoppningsvis både permanent och till det bättre.

Men när vi utvecklas händer någonting annat. Tänk dig ett frö, som gror till en grodd, som växer upp till en växt och till sist slår ut i blom. Du kan inte gräva upp grodden i april, eller ta fröet direkt ur påsen, och förändra det så att det blir en blomma lagom till påsk. Det som krävs är utveckling; att en potential som redan finns hos fröet får den rätta näringen för att kunna blomma. Det tar lite tid, men å andra sidan sker det helt organiskt, för att vi tillåter det och underlättar den naturliga processen. Det är så vi arbetar. Vi vill hjälpa dig att utvecklas organiskt. Givetvis kan du vilka påverka utvecklingen – vilka aspekter du vill förstärka, eller ”vilket håll blomman vill växa åt”. Precis som du kan använda olika spaljéer eller näring för blomman kan vi bereda dig olika möjligheter under en kurs. Men det handlar inte om att skapa något, utan snarare att underlätta och främja en naturlig utveckling.

Så på våra kurser klatschar vi inte till med en metod. Vi erbjuder ingen strategi som fungerar varje gång för ett smalt, specifikt sammanhang. Men vi vet hur en utvecklingsprocess ser ut, oavsett de yttre omständigheterna eller dina specifika mål. Det är den processen som får stöd på våra kurser, utbildningar och privata sessioner. Din utveckling, ditt nästa steg – för själva processen ser snarlik ut oavsett vad det är som behöver utvecklas. 

Att ge stöd åt den processen är vad vi arbetat med i närmare tjugo år. Det handlar om att vara närvarande under processen och känna in individerna snarare än följa ett fast schema. Det handlar om att fånga upp det som sker med deltagarna; att använda sin egen erfarenhet och vara där både som människa och kursledare. Det handlar om att möta människor där de befinner sig och ge varje individ sin kurs. Och inte minst handlar det om att följa upp och finnas kvar, att inte släppa den som påbörjat sin utvecklingsprocess vind för våg när personen väl lämnat kursgården eller behandlingsrummet. Det är vad vi erbjuder och vad som får våra kursdeltagare att återvända – och vi är så glada för er ♥

PS: När det gäller vilken form övningarna har på våra kurser (vilket ju oftast är det man vill ha svar på när man frågar om ”metoder” 😉 ) utgår vi från ett upplevelsebaserat, fysiskt förankrat perspektiv. Det innebär att många av våra övningar har en fysisk förankring (exempelvis rörelse, andning eller någon form av kroppsfokus). Vi använder också samtal, rollspel, övningar i par och i grupp samt stillhet, medveten närvaro och meditation. Kom och prova i juli! 🙂 ♥

3 responses to “Utveckling och förändring

  1. Det här beskriver så väl anledningen till att jag återvänder. Det finns inget statiskt i det ni gör, utan jag blir mött precis där jag befinner mig. Ni har en alldeles speciell förmåga att känna av och anpassa innehåll efter hur både individ och grupp utvecklas. Det är fantastiskt att få ta del av. Min upplevelse är att det är den förmågan ni förmedlar och ”lär ut” – förmågan att respektera sin process och att känna efter vad som behövs i stunden. Tack!

    1. Tack för feedback ❤ (Och tack för din närvaro; den är ju en nog så viktig del av ekvationen och är ganska fantastisk att få ta del av, den också.) Det gör mig så tacksam och skapar en känsla av ödmjukhet att inte bara får vi hålla de här kurserna, utan dessutom lyckas vi förmedla precis det vi vill – det här som är så svårt att sätta rätt ord på (även om jag outtröttligt försöker 😛 ) men som ändå känns så tydligt …

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publicerad av Cicci Lyckow Bäckman