Konfliktlösning för modiga

Det pratas mycket om konfliktlösning numera. På arbetsplatser, i relationer. Hur man löser en konflikt. Hur man ska prata med varandra (och hur man helst ska undvika att prata med varandra). Det finns tekniker, metoder och strategier för hur kommunikationen bäst ska gå till för att man ska kunna nå en fredlig lösning. Och allt det är Läs mer…

Är du sårbar eller reaktiv?

Ibland när man pratar om sårbarhet blir det tydligt att olika människor menar olika saker med det ordet; en del verkar sätta likhetstecken mellan att ”vara sårbar” och att ”bli sårad” (och/eller gå i försvar). Men sårbarhet är inte detsamma som reaktivitet, och att någon trampar på dina ömma tår och drar igång ditt försvar Läs mer…

Livet i frifall

Jag är tacksam över de sällsynta människor som ger mig en ursäkt att känna en alldeles speciell kärlek. Som gör mig mjukare. Som har en energi som lockar någonting inom mig att sticka ut näsan utanför gallret. Och temat sårbarhet gör sig påmint på nytt. Att blottlägga sin själ, och allt som kan komma av det. Att Läs mer…