Reda i känslotrasslet

Uttalanden som ”Släpp fram dina känslor” eller ”Säg vad du känner, bara” kan lätt ge intrycket att vi känner en sak i taget, i prydlig ordning och gärna med en tydlig etikett (kanske med en kort historisk studie, dessutom) på varje känsla. Och så är det ju inte. Inte alls, faktiskt. När vi reagerar – Läs mer…

Förändring eller utveckling?

Har du beteenden, reaktionsmönster, vanor tankegångar eller annat i ditt liv som du skulle vilja ändra på – men hur du än försöker, och vilka grepp du än fattar om det som du uppfattar som oönskat eller problematiskt, så består det gamla, invanda, ändå? Eller händer det att du faktiskt gör dig av med det du Läs mer…

Tillbaka på ruta ett igen?

Ibland känns det som om vi inte kommer någonstans. Eller värre ändå – som att vi går bakåt i utvecklingen. De märkbara effekterna, den förändring vi kan se på utsidan, de faktiska frukter vi tycker oss kunna skörda, lyser med sin frånvaro. Vi brottas med samma mönster, och som extra krydda blir vi mer och mer medvetna om Läs mer…

Konfliktlösning för modiga

Det pratas mycket om konfliktlösning numera. På arbetsplatser, i relationer. Hur man löser en konflikt. Hur man ska prata med varandra (och hur man helst ska undvika att prata med varandra). Det finns tekniker, metoder och strategier för hur kommunikationen bäst ska gå till för att man ska kunna nå en fredlig lösning. Och allt det är Läs mer…