Kritiker och cheerleaders

I dagarna såddes fröet till en ny kurs. Sedan dess har jag vattnat en del, och nu har grodden tittat fram i ljuset. Kursen ifråga är Lär känna din inre cheerleader, en långhelg med fokus på den inre kritikern. Som kursnamnet antyder behöver den psykologiska funktion som vi kallar ”den inre kritikern” inte nödvändigtvis vara en kritiker. Läs mer…

Älska egot?

Egot, och då främst den aspekt av det som vi brukar kalla den inre kritikern, är hos de flesta en frekvent men tämligen oönskad besökare. Hur ser din inre kritiker ut? När gör han eller hon sig påmind? Kanske har du en bild av när det normalt är – när du ser dig i spegeln Läs mer…