The Power of Love

Vill du undersöka hur du kan stanna kvar och behålla närvaron när det hettar till i livet? Det händer oftast i relationer – relationen med dig själv, med världen, med det som sker och med andra människor. Här hittar vi ny förståelse, och kanske en ny väg, genom att integrera vilja, känsla och tanke på ett balanserat sätt och samtidigt fördjupa medvetenheten om den rymd som omger dem alla tre.

Anmäl dig här Kontakta oss!

The Power of Love – det är vad vi kallar steg III, eftersom den alltid handlar om att möta vårt inre med kärlek och transformera de eventuella knutar, rädslor eller missuppfattningar vi möter med den kärleken. Under steg III tittar vi på ständigt nya sätt på hur hur vissa aspekter av den inre resan kan bli till farthinder i stället för en hjälp i vår inre utveckling och hur vi kan hitta mer av ”oss själva” under allt som skymmer. Här blir vi vuxna på riktigt, inte bara i samhället utan även inom oss själva: känslomässigt, mentalt och andligt. Kursen är en sex dagar lång upptäcktsresa – på vissa sätt lik den på steg I och II, men annorlunda i sitt djup och sitt meditativa fokus.

 

Ditt instinktiva jag

Hur prioriterar du dina primära instinkter? Vet du vilka de är? Vi människor vill gärna tro att vi har kontroll över våra biologiska instinkter, men det kunde inte vara längre från sanningen. Ju mer vi försöker sätta oss över och förneka vår biologi, desto mer effektivt (och okontrollerat) tycks den däremot vilja uttrycka sig! 🙂

Men vi behöver inte förneka vår biologi. I själva verket tjänar vi på att lära känna våra drivkrafter – och oss själva, genom dem – bättre. Under steg III 2018 kommer vi att bekanta oss närmare med vårt förhållningssätt till våra tre primära, biologiska instinkter och se hur vår omedvetna prioritering av dem kan ställa till lite oreda i vårt liv ibland – och, förstås, hur en balansering av dem hjälper oss att utvecklas, både fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt.

Instinkterna ifråga är självbevarelse (den självbevarande instinkten), attraktion (den sexuella instinkten) och anpassning (den sociala instinkten). Du som är bekant med Enneagrammet har kanske hört talas om instinkterna tidigare (under lite olika namn beroende på vilka författare du läst), men det har ingen betydelse ifall du känner till dem (eller personlighetsypologin) eller inte. Vi kommer att arbeta med dem helt oberoende av personlighetstyperna för att hitta en ny förståelse som både förklarar och löser upp knutar och blockeringar.

Eftersom vi människor gillar att avskilja oss från djuren och betona våra olikheter med dem tror vi kanske att biologiska instinkter inte kan ha särskilt mycket att göra med inre utveckling. Men i själva verket är det faktiskt tvärtom. När även vårt instinktiva jag får ta del av den ökade medvetenheten och balansen kan instinkterna börja göra det de skapades för i stället för att snedvridas av egots försök att använda deras driv för sina egna syften 😉

Är du redo för en resa in i ditt mest primitiva – och spännande och energifyllda – jag? Välkommen!