Understanding the Instincts

1 280 kr

Våra biologiska drivkrafter, eller snarare, våra individuella preferenser och prioriteringar av dem, är en viktig del av vad som gör oss till den vi är. Man talar ofta om instinkterna i samband med Enneagrammets personlighetstypologi, men många aspekter av dem blir sammanblandade, missförstådda eller misstolkade. I den här fem moduler långa onlinekursen får du en djupare och utökad förståelse för såväl drivkrafterna i sig själva som dina personliga prioriteringar och preferensordning när det gäller din instinktiva intelligens. Observera att kursen ges på engelska.

Även du som inte är bekant med Enneagrammet är välkommen. Kursen kräver inga förkunskaper, och den arbetar inte med personlighetstyperna som sådana.

Köp nu Läs mer