Dina instinktiva drivkrafter

2 juni–8 september
Online
6+1 interaktiva videoträffar

2 800,00 kr

Instinkter – en kvarleva från evolutionen, eller mer än så?

Envisa mönster som inte vill försvinna – en längtan efter förändring som inte riktigt vill infrias – tankar, känslor och handlingar som står i konflikt med varandra – eller bara en vilja att förstå dig själv bättre och hitta ökad inre balans? Välkommen till ditt djupaste, djuriska du 😊

Våra medfödda instinkter för självbevarelse, attraktion och anpassning hjälper oss hela tiden. De har hjälpt oss att utvecklas genom evolutionen, och de hjälper oss i vardagen. De påverkar allt från vardagsbeslut, umgänge, fritidsintressen och semesterpreferenser till inre utveckling, självkännedom och vår förmåga till närvaro och medvetenhet!

Ibland ”hjälper” de oss lite väl mycket, och kanske inte på det sätt vi önskar, och eftersom de är utformade för att ta hand om oss med automatik, utan att blanda in åsikter från tankar och intellekt, kan det vara frustrerande. Välkommen att lära känna dina instinkter i sommar och upptäcka vad de är, hur de kommer till uttryck hos dig och hur du kan samarbeta med dem i stället för att kämpa emot dem!

Nu förstår jag att jag också är viktig, och jag vågar stå upp för mig själv på ett annat sätt. Jag börjar känna att jag vet vad som är rätt, i stället för att lita blint på andra.

Jag tycker att ni gör det så bra, både upplägget och hur ni hanterar det som kommer upp. Jag borde väl inte vara förvånad vid det här laget, och det är jag väl inte heller … men fortfarande ”in awe”.

Linda Sandin, Vällingby

Kursinnehåll

Första träffen | 11 juni

Du som människa – var kommer de instinktiva drivkrafterna in i bilden? | Här tittar vi på de olika intelligenser som människan använder och ser hur de skiljer sig åt från varandra, vad som utmärker den instinktiva intelligensen och hur det kommer sig att den kan ligga oss så nära, samtidigt som vi ofta inte är aktivt medvetna om den.

 

Andra träffen | 16 juni

Tre grundläggande mänskliga – och djuriska – drivkrafter | Vi undersöker vad instinkt egentligen är till för och hur insikter om de instinktiva drivkrafterna kan bidra till ökad självkännedom och i vår inre utveckling. Vi tittar på de tre grundläggande drivkrafterna – instinktiv självbevarelse, instinktiv attraktion och instinktiv anpassning – och reder ut vanliga missuppfattningar.

 

Tredje träffen | 30 juni

Instinktiv självbevarelse | Vi fördjupar oss i den första instinkten, självbevarelseinstinkten, tittar på de tre olika zoner där den kommer till uttryck och utforskar hur våra egna prioriteringar och preferenser ser ut inom de olika zonerna.

 

Fjärde träffen | 14 juli

Instinktiv attraktion | Vi fördjupar oss i den andra instinkten, attraktionsinstinkten, tittar på de tre olika zoner där den kommer till uttryck och utforskar hur våra egna prioriteringar och preferenser ser ut inom de olika zonerna.

 

Femte träffen | 28 juli

Instinktiv anpassning | Vi fördjupar oss i den tredje instinkten, anpassningsinstinkten, tittar på de tre olika zoner där den kommer till uttryck och utforskar hur våra egna prioriteringar och preferenser ser ut inom de olika zonerna.

 

Sjätte träffen | 11 augusti

Att se helheten och använda kunskapen om instinkterna | Vi undersöker hur vi kan arbeta med instinkterna och – lika viktigt – förstår hur vi inte kan arbeta med dem, och varför. Vi utvärderar också hur det ser ut i vårt eget instinktsbibliotek, hittar obalanser och skuggor och utforskar hur vi kan skapa ökad balans i livet och inom oss själva, och vi tar fram en plan för hur vi vill utforska de möjligheterna praktiskt inför den avslutande uppföljningsträffen i september.

 

Sjunde träffen | 8 september

Uppföljning och avslutning | Vi ser vad som hänt i livet, i vår egen självkännedom och i vårt eget instinktiva uttryck sedan sist. Vi tar också upp frågor som kommit upp under kursen och den senaste månaden och vilka verktyg och möjligheter som finns för att gå vidare med medvetenheten om de instinktiva drivkrafterna.

 

En upplevelsebaserad kurs

Precis som våra irl-kurser har den här kursen upplevelsebaserade element, och det innebär både övningsmoment under träffarna och övningar som du kan göra mellan träffarna i den utsträckning du själv vill. Deltagarna får också tillgång till en facebookgrupp där vi kan ha kontakt mellan träffarna, och den som vill har möjlighet att boka individuella sessioner för att titta närmare på det som kommer upp under kursen.

 

Hur mycket tid behöver jag avsätta?
Jag ska ha semester också 😉

Alla genomgångar spelas in och kommer att finnas tillgängliga för att se igen eller för att se på i efterhand om du inte kunnat delta vid ett visst tillfälle, och rent formellt finns inga krav på att delta live överhuvudtaget. Varje träff är max två timmar (det kan variera lite med deltagarantal och övningarna vi gör). Givetvis är alla övningar och interaktion med andra deltagare på frivillig basis.

Frågor? Kontakta oss!