Alltings enhet

16:54

95,00 kr

Alltings enhet

I den guidade meditationsövningen ”Alltings enhet” går du bortom ditt individuella jag och öppnar dig för kontakt med något större. Övningen finns också med på cd:n Närvaro, självkänsla, lugn, och precis som de övriga spåren från den cd:n utgår den från chakrasystemet.

Här besöker du kronchakrats domän – kosmos, universums eller Guds område, där vi kan släppa taget om vårt begränsade vardagsperspektiv och låta oss påverkas av någonting som är större än vi själva, som genomsyrar oss och ger oss liv, och som är vad vi i själva verket är. Genom att få kontakt med den här aspekten av dig själv kan du börja utforska omedvetna mönster inom det här området närmare.

Övningen kan utföras antingen sittande, stående eller liggande.