Aha, du tänker så!

44 s

160,00 kr

Aha, du tänker så!

Häftet introducerar Enneagrammets personlighetstypologi.

Innehåll:

  • Vad är Enneagrammet?
  • De nio personlighetstyperna
  • Grupperingar inom Enneagrammet
  • Inflytande och sammanblandningar
  • Vanliga frågor
  • Källförteckning och rekommenderad läsning
  • Några ord om (stereo)typer

Häftet är skrivet av Cicci Lyckow Bäckman, som gått igenom Enneagram Institutes (USA) kompletta Enneagram Training sammansatt av Don Riso och Russ Hudson.

OBS – det är detta häfte som, till viss del omarbetat, ingår som pdf-häfte i Levande krafts onlineutbildning Enneagrammet – introduktionskurs