Lite om boken ”Din personliga energi”

Hur står det till i ditt liv just nu? Hur mår du? Och, viktigare – vad tror du att det beror på? Den personliga energin – vår utstrålning, hur vi känner oss inuti, ”vibbarna” vi ger ifrån oss – styr vårt liv. Den påverkar vårt humör och hur vi själva tolkar och uppfattar det som händer. Den påverkar andras reaktioner på oss och våra reaktioner på andra. Den får saker och hända i vårt liv – eller inte. Men ofta tror vi att det är precis tvärtom och att vår energi uppstår på grund av det som händer runtomkring oss.

Som jag ser det påverkas den personliga energin visserligen av omvärlden, men hur och hur mycket beror på vilken grundkondition den befinner sig i. Beroende på hur balanserad den personliga energin är kan samma händelse bli en katastrof, en utmaning eller rentav en gåva. Oväntade händelser eller ett möte med en annan människa kan leda till intressanta insikter och nya upptäckter – eller till irritation, konflikter och ett dåligt humör som följer med till andra delar av dagen. Idag är det många människor som har börjat intressera sig för möjligheterna att påverka sitt liv i positiv riktning genom visualiseringar, målprogrammering eller andra metoder, och fler och fler upptäcker vilken stor roll de själva och deras egna känslor spelar i ekvationen. Det är inte bara vad vi gör, affirmerar, visualiserar eller planerar som påverkar resultatet – det är också vad vi känner under tiden.

Det är här den personliga energin kommer in i bilden. Och naturligtvis är det ingen slump att den är som den är – den påverkas i sin tur av olika faktorer, vilket vi anar någonstans i det undermedvetna. Ofta försöker vi balansera energin genom att förändra våra barn, samhället, vår boendemiljö, vår partner, våra egna beteenden eller till och med närbutikens öppettider, men för att kunna förändra den personliga energin åt det positiva hållet behöver vi i stället ett inre fokus.

Boken Din personliga energi – om vägen till balanserad kraft innehåller de fem nycklarna till den personliga energin – egenvärde, integritet, självtillit, lätthet och öppenhet – och övningar som visar dig hur du använder dem. De första tre nycklarna behövs för att den personliga energin ska bli balanserad och kunna användas för positiv förändring.

I första nyckeln utforskar du den styrka och skönhet som ligger till grund för hela ditt varande, i den andra städar du upp i sådant som kanske hindrar dig från att ta fullt ansvar för ditt liv och verkligen bli vuxen, och i den tredje lär du dig att lyssna till dig själv och din inre vägledning. Med hjälp av dessa tre första nycklar balanserar du den personliga energin – hittar ditt sanna värde, din egen sanning och din inre röst. Sedan kan du ta hjälp av den personliga energin på ett helt nytt sätt för att möta, hantera och påverka det liv som ligger framför dig.

Med hjälp av fjärde och femte nyckeln kan du sedan använda den balanserade energin på ett nytt sätt för att påverka ditt liv i positiv riktning och för att hantera de utmaningar du ställs inför. I fjärde nyckeln utforskar du hur du kan börja förändra med lätthet och följa livets flöde i stället för att försöka simma motströms, och du får utforska vad som hjälper dig att skapar förändring – och vad som kan lägga hinder i vägen.

I den femte nyckeln undersöker vi till sist den viktiga balansen mellan skaparkraft och mottaglighet. Här handlar det om öppenhet – inte bara för olika aspekter av vårt eget inre utan också öppenhet för det okända; en kraft som inte är vår egen men ändå genomsyrar oss till både kropp och själ och, på den djupaste nivån, är vad vi själva består av. Det är dags att hitta balansen mellan att å ena sidan använda våra kreativa resurser och ta fullt ansvar för vårt liv och å andra sidan inse att vi inte har alla svar och att det finns en intelligens i universum som sträcker sig långt, långt bortom intellektets.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publicerad av Cicci Lyckow Bäckman