När vår strävan efter att vara närvarande leder till ökad inre frånvaro