”Men om jag inte vet hur man ska göra – då kan jag väl inte börja?”