Kreativitet, längtan och att leva närmare sig själv