Instinkt, vilja och handling – välkommen till magens intelligens!