Choklad, skuldkänslor och förmågan att lära sig av sina erfarenheter