Avslutningsfester, nollningsuppdrag och vägar till inre klarhet