Skattjakt, stimulans och stillhet

I det rådande samhällsklimatet är det inte längre självklart att mångfald är något bra, utan det måste påpekas – och till och med argumenteras för. Det är märkligt. Om man skulle samla tjugo ingenjörer för att få byggt ett hus skulle det nog snart bli tydligt var mångfalden kommer in i bilden. Det behövs snickare också, och Läs mer…

Verkligt viktig vila

Tom tid. Det har pratats en del om detta, och jag kan inte nog betona hur viktigt det är – och dessutom är det som sägs som aktivitet och vila ofta förenklat på ett sätt som gör att vi missar den tomma tiden. Världen och vår vardag blir också effektivt ordnad, så att det uppstår allt Läs mer…