Är du stabil?

Händer det inget i ditt känsloliv? Eller händer det alldeles för mycket? Är känslorna en jämnt flytande flod utan större turbulens, en uttorkad fåra där vattnet verkar ha dunstat bort, eller växlar strömmarna från stund till annan – och, viktigast av allt, vad tycker du om det?

Ibland tror vi att psykologisk mognad och inre harmoni automatiskt ska innebära känslomässig förutsägbarhet eller ensidighet; att vi ska glida fram genom livet utan att beröras av det som sker utanför oss eller inom oss. Det är inte min erfarenhet. Tvärtom – för att leva så måste vi stänga av oönskade delar av oss själva. En klient sa: ”Jag vill ju vara en förebild för andra, förmedla mognad och balans. Då funkar det ju inte om jag är arg eller reaktiv, för det känns ju inte särskilt moget.”

Men den ”balans” vi förmedlar genom att försöka regissera oss själva är väldigt darrig. Om jag håller oönskade delar av mig själv på avstånd kan jag inte inge lugn, hur effektivt jag än trycker ner turbulensen. Omgivningen uppfattar inkongruensen, även om de inte är medvetna om det, och någonting inombords registrerar obalans.

Verklig mognad är att tillåta allt vi möter att finnas där utan att sätta upp några kriterier för vilka känslor och tankar som är okej och vilka som inte är det. Verkliga mognad innebär att vi mitt bland händelser, reaktioner, känslor och tankar är medvetna om den stilla rymd som alltihop utspelar sig i. Verklig mognad innebär att tillåta och möta det som är. Och verklig mognad innebär att se den djupaste sanningen: att ”jag” är rymden, inte dess innehåll.

Personligen vill jag hellre ha en lärare som kan möta och hantera det han eller hon möter än en som är duktig på att stänga av delar av sig själv. Den som är i kontakt med sig själv kan inge lugn, även om ”lugn” inte är vad han eller hon känner just då. Kontakten behöver inte betyda att vi agerar ut varenda känsla när den uppstår – vi kan välja vad vi vill visa och dela med omvärlden. Vi behöver inte bryta ihop på Ica. Men vi behöver inte heller gömma oss för oss själva.

Efter en härlig steg I full av nya möten och påbörjade resor är det nu dags för fem dagar Levande kraft steg III, djupare och djupare in i mötet med oss själva. Tack till alla modiga, nyfikna, öppna kursdeltagare som gör våra kurser möjliga! <3

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publicerad av Cicci Lyckow Bäckman